OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Kompostiranje - radionica


08.01.2018.Radionica - Kompostiranje

U skladu sa programskim pravilima za realizaciju projekta „Aktivna Agro Javnost“ (nosilac ECO CENTAR Delfin u partnerstvu sa MDBoka i UPVŠP Herceg Novi),  uradjena je evaluacija prijava zainteresovanih poljoprivrednih proizvodjača iz sve tri opštine, za učešće u programu obuke „Održivo upravljanje zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje-kompostiranje“ .

Obuka za učesnke iz Tivta i Kotora, 11. i 12. januar 2018. u Poslovnom centru „Vukšić“- Radanovići u periodu od 17:00h -19:30h. Poziv i agenda upućeni svim učesnicima sa liste prihvaćenih prijava.


Projekat "Aktivna Agrojavnost" čiji  je nosilac ECO Centar Delfin, u partnerstvu sa MDBoka i Udruženjem privatnih vlasnika šuma i poljoprivrednikja iz Herceg Novog, bavi se problemom pravilnog rukovanja otpadom koji nastaje kao nus proizvod u procesu poljoprivredne proizvodnje.
Veća proizvodnja, opterećuje životnu sredinu nepravilno zbrinutim otpadpom biljnog i  životinjskog porijekla. Zelena (biomasa) koja ostaje kao iskorišteni dio biljne proizvodnje, odbacuje se i neadekvatno zbrinjava na mjesta koja nisu ni određena ni prilagođena odlaganju organskih ostataka.
Bio razgradnja, kompostiranje, treba da bude najjednostavniji način biorazgradnje organskog otpada, sa ciljem njegovog korištenja kao obnovljivog izvora energije, hrane za stoku ili visokokvalitetno đubrivo.
Jedan od ciljeva ovog projekta je podizanje svijesti proizvođača i njihovo informisanje o mogućnostima iskorištavanja biootpada i smanjenja rizika od zagađenja okoline.
U okviru ove radionice učesnici će, osim osnovnih znanja o značaju, mogućnostima i postupku kompostiranja, dobiti u trajno vlasništvo po jedan komposter (kontejner) zapremine 400 lit. za kućno kompostiranje.

20180111_171808.jpg
20180111_173245.jpg 

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo