OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Subvencije za poljoprivredu, Opština Kotor


28.12.2017.

3.480,00 € za sadnice masline. Subvencija Opštine Kotor za nabavku sadnog materijala masline za članove Društva sa područja kotorske opštne.
U toku je formiranje liste korisnika. Zainteresovani se mogu javiti Minju Vukšiću putem telefona: 069 375 100Danas je, u Sekretarijatu za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj u Opštini Kotor, potpisan Ugovor o međusobnim preavima i obavezama u subvencioniranju poljoprivrede za 2017. godinu između O.Kotor koju zastupa Vladimir Bujišić, načelnik i MDBoka, po osnovu Rješenja br:01-19735, o raspodjeli podsticajnih mjera subvencija u poljoprivredi na podrušju opštine Kotor za 2017.godinu.

MDBoka je apliciralo za sredstva podrške u Javnom pozivu Opštine Kotor od 08.12.2017. za podršku razvoju poljoprivrede iz sredstava opštinskog budžeta. 

1. Opština se obavezuje da prenese opredijeljena sredstva na račun Društva do 31.decembra 2017. godine

2. Društvo se obavezuje da će za opredijeljena sredstva izvršiti nabavku sadnica masline A klase i iste distribuirati članovima iz Opštine Kotor.
    Nakon završene akcije, društvo je obavezno podnijeti kompletan izvještaj, sa dokumentacijom, računima, dokazima o uplati i spiskom korisnika.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo