OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Podrška MPRR maslinarima Boke


25.12.2017.
MPRR podržalo maslinare Boke sredstvima u iznosu od 3480,58 € za nabavku mašina i opreme za maslinarstvo, od čega 608,44€ Zadruzi maslinara i uljara Pelinovo za nabavku športi (koševi) za cijeđenje masline u tradicionalnoj preradi u seoskom, kamenom mlinu.

U planu, nabavka mašina i opreme za maslinarstvo po još povoljnim cijenama za članove.
Ovi podsticaji trebalo bi da olakšaju i pojeftine najskuplju fazu od uzgoja do prerade masline i povećaju obim proizvodnje... 
Uvećana primarna proizvodnja, bolji kvalitet i višak proizvoda, dovešče do usmjeravanja proizvodnih viškova ka tržištu, što znači i više registrovanih proizvođača i ulja sa zaštičenim imenom.
Društvo će i dalje promovisati domaći proizvod najboljeg kvaliteta i lokalne proizvođače, nabavljaće nove mašoine, opremu i sredstav za ekološku zaštitu, kao i ekološka đubriva.
Organizovaćemo radionice i predavanja, sve u cilju jačanja ljudskih kapaciteta u proizvodnji i preradi masline. Naše manifestacije koje j etakođe podržalo MPRR, imaju za cilj da, na najbrži i najvidljiviji način, povežu lijepo s korisnim, tojest, da okupe maslinare i druge poljoprivredne proizvođače, kao i potrošače i distributere na jedno mjesto, gdje će svako imati priliku, s jedne strane da prikaže svoj rad i proizvod, a s druge strane da se upozna sa domaćom proizvodnjom.
Kvalitet ponuđenog proizvoda, direktno utiče na izgradnju ukusa potrošača koji, u sve većoj mjeri, informisani i sa određenim zahtjevima, kupuju visoko kvalitetne proizvode, podstičući na taj način povećenje proizvodnje i zdravu konkurenciju među proizvođačima.
O toj lančnoj reakciji, pisali smo ranije na našem sajtu.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo