OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Opština Tivat obradovala svoje maslinare


08.12.2017.
Opština Tivat, besplatno dodijelila sudova od rostfraja za čuvanje maslinovog ulja, zapremine 50 lit članovima Društva, čiji su maslinjaci upisani u Evidenciju kod Sekretarijata za ekonomski razvoj.
Donaciju vrijednu blizu 1200€, kao podršku razvoju maslinarstva na svojoj teritoriji prema Odluci o mjerama podrške za razvoj poljoprivrede, Opština je dodijelila po utvrđenom kriterijumu u Pozivu. 
Mjere podrške razvoju poljoprivrede, Tivat sprovodi već skoro deset godina, u partnerstvu sa MDBoka.

Ove godine, podršku dobili su oni članovi Društva, koji su ispunili sve uslove iz poziva, a prije svega, da na jednom mjestu posjeduju najmanje 50 stabala masline.
Društvo je nabavilo 25 sudova, zapremine od 20-50 lit, po povoljnim cijenama koji će biti distribuirani članovima po nabavnoj cijeni. 
Korisnici donacije, prema spisku koji dostavlja pomenuti sekretarijat Opštine Tivat:
1. Damjanjović Marija, Lepetane
2. Božinović Jozo, Mrčevac
3. Knežić Slobodan, Seljanovo
4. Starčević Marko, Radovići
5. Marković Robert, Donja Lastva
6. Dragojević Zoran, Đuraševići
7. Brkan Nenad, Krašići
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo