OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Agro dizajn


24.11.2017.
U sali Skupštine opštine Herceg Novi, održana radionica Agro dizajn, namijenjena poljoprivrednim proizvođačima, u organizaciji Ministarstva kulture, MPRR i Fakulteta likovnih umjetnosti.
Prezentirane su osnove marketinške politike, uloge dizajna deklaracije proizvoda u komunikaciji sa kupcem kao dodata vrijednost proizvodu...
Gospodin Kovačević, prof. Bulatović, Merisa Čekić i drugi, govorili su, svako iz ugla svoje struke o potrebi dizajniranja marke proizvoda, dodate vrijednosti proizvoda, prvom kontaktu kupca sa proizvodom,načinu pružanja i kvalitetu ove usluge, zakonskim okvirima itd.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo