OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Sastanak Upravnog odbora Društva


01.10.2017.
U srijedu, 04.oktobra 2017. godine, u 18 sati, Sastanak UO Društva, u restoranu Bokeška kužina u Radanovićima.
Na osnovu Člana 22 Statuta NVO Maslinarskog društva Boka - Boka Kotorska sazivam

SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

koja će se održati 04.10.2017. s početkom u 18 sati u restoranu ’’Bokeška kužina’’ u Radanovićima i predlažem slijedeći

Dnevni red:
1. Razmatranje mogućnosti za izbor novog predsjednika
2. Projekat „Oplemenjivanje prostora u industrijskoj zoni u Lastvi Grbaljskoj“ (plantaža masline u Lastvi Grbaljskoj) CEDIS i MDBoka.
3. Nabavka i distribucija mašina, opreme i sadnog materijala, pod novim uslovima
4. Berba masline u Boki i rad Uljare Društva
5. Učešće na Prvom svjetskom prvenstvu u branju maslina – Postire na Braču, od 19-21.oktobra
6. Razno: 

Predsjednik: Obrad Mandić
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo