OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Podrška tivatskim maslinarima - Plan mjera podrške O.Tivat za razvoj maslinarstva


28.09.2017.
U skladu sa Planom podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede za 2017.godinu Opštine Tivat, kroz mjeru 3- Podrška razvoju maslinarstva uvođenjem novih tehnologija i poboljšanje hiogijensko-tehničkih uslova proizvodnje i čuvanja ulja, dodjeljuje se podrška maslinarima upisanim u registre MPRR kao i u Evidenciju maslinara(maslinjaka) kod ovog organa Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo .
Realiazcija u saradnji sa MDBoka. 
Odluka o podsticajima za razvoj poljoprivrede (Sl.list CG-opštinski propisi broj 05/17) propisuje uslove za dobijanje podrške za maslinare koji su upisani u:
- Registar poljoprivrednih gazdinstava koji vodi MPRR
- Registar maslinara MPRR (sa najmanje 50 stabala odrćavanih maslina)
- Evidenciju maslinjaka (maslinara) kod ovog organa.

U ovoj raspodjeli, uslove je steklo sedmoro maslinara:
1. Damjanović Marija, Lepetane
2. Božinović Jozo, Mrčevac
3. Knežić Slobodan, Seljanovo
4. Starčević Marko, Radovići
5. Marković Robert, Donja Lastva
6. Dragojević Zoran, Đurađevići
7. Brkan Nenad, Krašići

O mjestu i terminu raspodjele podrške maslinarima, svi i oni koji prošle godine nisu podigli sudove, biće blagovremeno obaviješteni.

V.Đ.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo