OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Ima muve, očekujemo preporuku Savjetodavne službe


28.09.2017.

Izuzetno vruć ljetni period je za nama. Kiše su rashladile i oživjele maslinjake, jednako kao i ljude. Ako i nije bilo vidljivih dokaza prisustva muve na žutim pločama i mamcima, ne znači da je nije bilo.
Naprotiv, nakon duge i ostre zime, smanjena populacija ove štetočine morala je imati još jači nagon za razmnožavanje, kako bi nadoknadila gubitke i ostavila dovoljan broj potomaka. Ima i pojave patule...

Očekujemo savjet stručnih službi. 


Uslovi za aktivan razvoj položenih jaja bili su nepovoljni pa su ona najčešće uginula (jalovi ubodi), a na smežuranim plodovima (na područjima bez vode) nije bilo uboda. Sada su plodovi jedri i mamac su za muvu čija je prva generacija uprkos za nju nepovoljnim uslovima, završila ciklus. Druga generacija u 
Patula, oboljenje koje izazivaju gljivice koje ulaze u otvorene hodnike na plodu, koje takođe pravi i narandžasta mušica Prolasioptera, hraneći se jajima maslinine muve.Ovaj prirodni neprijatelj muve, položi jaja pored jaja muve i kako njegove larve prije izađu, počnu se hraniti sadržajem muvinih jaja. Narandžasta muva ih uništava, ali i sama stvara štetu, ne toliku kao muva, ipak...
Ubod narandžaste mušice razlikuje se od uboda muve po obliku, njen je ovalan, dok muva ostavlja klinast oblik. Oko uboda se mijenja boja tkiva i fleka se povećava, a plod gubi kvalitet, jer se u hodnicima ploda nalaze ostaci izmeta štetočine i produkti mnogih mikroorganizma koji ubrzavaju proces truljenja.

Očekujemo preporuku Savjetodavne službe u biljnoj proizvodnji za dalje postupanje. Zaštitu ne provode oni koji maslinu beru za konzerviranje ali i oni koji ranije beru maslinu, sredinom oktobra, moraju voditi računa, jer karenca kod perparata na bazi dimetoata je 42 dana.

Naše iskustvo i savjet: svakodnevno obilazimo maslinjake, čistimo od korova, berimo maslinu ranije u tehnološkoj zrelosti (trenutak kada ima najviše ulja u plodu, naboljeg kvaliteta). Ne čekajmo da dostigne fizološku (biološku) zrelost, kada već na grani gubi dargocjena svojstva i prirodno, lako otpada, čime značajno gubi na kvalitetu !
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo