Početak projekta AGRISCAPE&ME


06.09.2017.
U Gornjoj Lastvi predstavljen projekat ''Obnova tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža za održivu poljoprivredu'' u kome kao partneri učestvuju NVO Expeditio, Napredak i Maslinarsko društvo Boka.
Cilj projekta je doprines razvoju održive poljoprivrede kroz zalaganje za obnovu, očuvanje i unapređenje tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža kao dijela ukupnog kulturnog pejzaža Boke.

''U junu 2017. godine počeo je sa realizacijom projekat „Obnova tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža za održivu poljoprivredu – AGRISCAPE&ME”.

 Projekat AGRISCAPE&ME realizuju organizacije EXPEDITIO Centar za održivi prostorni razvoj, Kulturno zavičajno udruženja NAPREDAK Gornja Lastva i Maslinarsko društvo „Boka“ – Boka Kotorska. Saradnik na projektu je Mreža za ruralni razvoj Crne Gore. Projekat AGRISCAPE&ME je počeo sa realizacijom u junu 2017. godine i trajaće 12 mjeseci.

 Projekat se finansira iz sredstava Evropske unije u okviru regionalnog projekta “Održiva poljoprivreda za održivi Balkan: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za javno zastupanje i razvijanje politika na zapadnom Balkanu“, ugovor broj  2015/370-487, a koji realizuje regionalni konzorcijum organizacija civilnog društva iz Albanije (Institut za politiku životne sredine - IEP), bivše jugoslovenske republike Makedonije (FLOROZON) i Crne Gore (Centar za zaštitu i proučavanje ptica – CZIP), predvođen Organizacijom za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA iz Srbije.

(* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.)

Polazeći od šireg razumijevanja baštine koja “obuhvata sve vidove životne sredine nastale interakcijom čovjeka i prostora tokom vremena”, kulturni pejzaž  predstavlja najširu i najobuhvatniju kategoriju kulturne baštine. Važan dio kulturnog pejzaža je tradicionalni poljoprivredni pejzaž koji obuhvata veliki dio prostora Zapadnog Balkana, uključujući i Crnu Goru. Tradicionalni poljoprivredni pejzaži su nastajali tokom istorije kroz različite poljoprivredne aktivnosti ljudi na određnom prostoru. Ovi pejzaži doprinose stvaranju lokalnih kultura i identiteta, kao i vrijednosti ukupnog kulturnog pejzaža i predstavljaju osnovne resurse jedne teritorije.

U Crnoj Gori danas vrijednost tradicionalnih poljoprivrednih pejzaža nije dovoljno prepoznata, tradicionalni pejzaži nijesu zvanično zaštićeni i uglavnom su izmijenjeni ili devastirani i njima se neadekvatno upravlja. Ubrzani gubitak poljoprivrednih pejzaža dovodi do gubitka važnog dijela kulturnog pejzaža, kao i održive poljoprivrede.

 Opšti cilj projekta AGRISCAPE&ME je da doprinese razvoju održive poljoprivrede kroz zalaganje za obnovu, očuvanje i unapređenje tradicionalnog poljoprivrednog pejzaža kao dijela ukupnog kulturnog pejzaža.

 Specifični ciljevi projekta AGRISCAPE&ME su:

  • Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave kulturnom baštinom, pejzažom i poljoprivredom kako bi se mogle zalagati za poljoprivredni pejzaž i održivu poljoprivredu;
  • Stvaranje platforme relevantnih aktera u oblastima poljoprivrede, kulturne baštine, pejzaža i planiranja koja će doprinijeti unapređenju zakonskog i institucionalnog okvira za zaštitu, planiranje i upravljanje tradicionalnim poljoprivrednim pejzažom u cilju razvoja održive poljoprivrede u Crnoj Gori;
  • Podizanje svjesti građana/k i relevantnih aktera o tradicionalnom poljoprivrednom pejzažu kao vrijednom sloju kulturnog pjezaža i o važnosti njegove obnove za održivu poljoprivredu, kroz sprovođenje kampanje i pilot projekta u pilot području.

 

Ključne aktivnosti koje će se realizovati tokom projekta obuhvatiće slijedeće:

  • Stvaranje platforme za tradicionalni poljoprivredni pejzaž relevantnih aktera u oblastima poljoprivrede, kulturne baštine, pejzaža i planiranja
  • Izrada preporuka za unapređenje okvira za zaštitu, planiranje i upravljanje poljoprivrednim pejzažom u Crnoj Gori
  • Sprovođenje pilot projekta u selu Gornja Lastva na Vrmcu
  • Sprovođenje kampanje koja promoviše tradicionalni poljoprivredni pejzaž 
  • Komunikacija i širenje rezultata projekta

 Pozivamo Vas na prezentaciju projekta AGRISCAPE&ME na kojoj će biti predstavljen projekat, njegovi ciljevi i predviđene aktivnosti, kao i partneri i učesnici u aktivnostima. Na prezentaciji će biti projektovani i filmovi o vrijednosti područja Vrmca i Prirodno i kulturno-istorijskog područja Kotora.

Obavještenje za medije o prezentaciji projekta možete pogledati ovdje.

 

 

 

Dobrodošli!

 

S poštovanjem,

 

EXPEDITIO Centar za održivi prostorni razvoj

Kulturno zavičajno udruženja NAPREDAK Gornja Lastva

Maslinarsko društvo „Boka“ – Boka Kotorska

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo