OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Volonturistička akcija u Kolekcionom zasadu masline


13.08.2017.
Juče je u Lastvi Grbaljskoj, na Kolekcionom zasadu masline u organizaciji Maslinarskog društva Boka i u saradnji sa ADP Zid, održana prva olonturistička aktivnost povezana sa maslinarstvom. Više od 20 učesnika, kosilo je oko maslina, slagalo travu oko stabala i uklanjalo zaostale polomljene grane.
Akcijom je rukovodio Novak Đukić agronom, član UO Društva a učesnike su u rad mašinama uputili i sami odradili veliki dio posla, Božidar Bujković, predsjednik Društva pčelara Grbalj i Željko Odža član MDBoka.
Stevo i Ivo Popović, nadgledali su radove. Sestre manasatira Podlastva, pripremile su posluženje i piće za učesnike, koje je djelimično, finansirano iz projekta, dok je predivnu orahnjaču i makovnjaču, za učesnika akcije, napravila Dušanka Popović s Prčanja, kojoj ovom prilikom, posebno zahvaljujemo na tome.
Oko stotinu stabala (tridesettri sorte) masline, zasađenih 2011/12 na inicijativu MDBoka, u saradnji sa Centrom za suptropske kulture, Fitosanitarnom upravom Crne Gore i Biotehničkim fakultetom u Podgorici, treba redovno održavati.

Projektom je planirano naučno praćenje ekonomske opravdanosti uzgoja pojedinih sorti i njihova otpornost na uslove u poređenju sa stranim sortama, uglavnom Leccino.Takođe Baza podataka sa Kolekcionog zasada koristila bi i naučnicima i proizvođačima i studentima za dalje usavršavanje znanja o uzgoju i preradi masline, osobinama sorti, njihovoj kompatibilnosti sa oprašivačima...

Sredstva za Prvu fazu projekta, priprea terena, sadnja i navodnjavanje, dijelom su donirali MPRR i Fitosanitarna uprava Crne Gore, dok su, dobrovoljnim radom Čedo Nogo, Novak Đukić, mještani, lokalni preduzetnici i omladinci iz Radanovića, na zemljištu koje je za tu namjenu, Maslinarskom društvu Boka ustupio manastir Podlastva
Prof.dr.Biljana Lazović, prof.dr.Mirko Knežević i dr.Mirjana Adakalić, rukovodili su proizvodnjom sadnica, analizom zemljišta i izradom plana sadnje.
Volonturizam kao nova, u našoj sredini još nedovoljno poznat turistički proizvod mogao bi,  dobro osmišljen i lijepo upakovan, donijeti ne samo novčana sredstva već i koristan rad na održavanju zasada u kontinuitetu.

Ovaj prvi pokušaj u Lastvi Grbaljskoj, pokazao je da je tako nešto izvodljivo i da se može sprovesti u saradnji sa Turističkim agencijama, koje bi,u okviru paket aranžmana koje nude svojim klijentima, mogle ponuditi i dodatne aktivnosti, onima koji svoj odmor u našoj zemlji žele iskoristiti i za upoznavanje lokalnog stanovništva, načina života, ishrane, kulturu...
Takav trend veoma je razvijen u zemljama zapada i pokazao se veoma uspješnim. Naše Udruženje dogovorilo je jedan takav vid saradnj esa Turističkom agencijom Meridijan DMC iz Kotora.
Vrijeme će pokazati da li smo na pravom putu.

V.Đ.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo