OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Ima buve ali i potkornjak je tu


08.05.2017.maslinina_buva-za_sajt_1.jpg
Evo nam opet buve (Euphyllura olivina). Na mladom maslinjaku uočen smeđi maslinin potkornjak (Phloetribus scarabeoides). 


MASLININA BUVA (Euphillura olivina)
Od pojedinih članova saznali smo da u svojim maslinjacima uočavaju bijelu (voštanu) prevlaku, sličnu pamuku koja obavija cvjetove iz kojih siše sadržaj i luči mednu rosu koju opet nastanjuje gljivica koja izaziva čađavicu. U našim krajevima ne izaziva značajnije štete, pa se suzbijanje hemijskim preparatima rijetko preporučuje.
Javlja se u proljeće, najčešće u priobalju gdje visoka vlažnost vazduha i blage temperature pogoduju razvoju ovog insekta, nakon što je prezimio u pazuhu mladih grančica i listova. 
Sa porastom temperature, u vrijeme stvaranja cvjetnih resa, ženka polaže jaja na rese, vršne vegetativne pupoljke i mlade grančice i prav generacija se brzo razvija. Larve stvaraju kolonije i hrane se sokovima, oštećujući cvjetove. Radi zaštite luče bijelu voštanu prevlaku koja dobija izgled vate.
Druga generacija razvija se mjesec dana nakon prve ali se one mogu preklapati. Jaja obično polaže između peteljke i čašice, pojedinačno ili u većem broju.
Pri jakom napadu buve, izuzetno se može primijeniti zaštita preparatima na bazi avermektina, rotenona, piretrina i to onda kada je kolonija na cvasti formirana ali nije prepregusta. O tome smo opširno pisali u rubrici ''Imate li buvu''.

  
SMEĐI MASLININ POTKORNJAK (Phloetribus scarabeoides)  međutim, zahtijeva više pažnje, tim prije što čini velike štete na maslinama a uočili smo ga na jednom mladom maslinjaku, gdje je, u sadejstvu sa nizom pogrešnih poteza prilikom sadnje, doprinio sušenju mladih stabala.Odaje ga bijela strugotina na ulazima bušotina.
Stabla su zaražena kupljena i posađena na stalno mjesto. Tom prilikom, najvjerovatnije je došlo do oštećivanja korjenovog sistema prilikom presađivanja, a prethodno nije izvršena ne neophodna rezidba, već je ostavljena bujna krošnja (radi utiska na kupca) .
Žalosno je što je čovjek u najboljoj namjeri i velikoj želji da ima već formirana stabla masline, propustio priliku da ih sačuva.

Najčešće neodržavani maslinjaci postaju meta napada potkornjaka. Odrasli insekti prave hodnike za prezimljavanje u račvama tanjih grančica, izazivajući njihovo postepeno sušenje, što se primjećuje tek u proljeće naredne godine.
Mlade jedinke se ubušuju ispod i iznad peteljke lista ili ploda na mladom izbojku koji se osuši u toku ljeta i jeseni. Biljka slabi, gubi lisnu masu i daje mnogo manje ploda. 
Pošto je ženka osjetljiva na lako isparljive materije iz tek odrezanih grana, najveći napadi odigravaju se početkom aprila kada polaže jaja u bušotine. Mladi izlaze početkom juna i najviše u julu, i lete do kraja avgusta.U krošnjama grana buše hodnike na peteljkama lista i ploda i u račvištima gdje provedu ljeto. Onda prave nove hodnike za prezimljavanje.
U borbi protiv odraslih štetočina, uspješnom se pokazala metoda kačenja snopića odrezanih grančica, debljine oko 1cm i dužine 30cm. Lovni snopići kače se u krošnju drveta početkom proljeća a skidaju se i spaljuju krajem maja, prije izlaska mladih.
Moguće je nabaviti i ljepljive ploče sa etilenom kao mamcem za odrasle ženke koje će tu polagati jaja i koje treba spaliti.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo