OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

CRNVO okupio predstavnike BS i NVOu O.Tivat


28.04.2017.
Forum Jačanje saradnje civilnog sektora kroz jačanje saradnje između biznis sektora i NVO u Opštini Tivat, organizovao CRNVO u saradnji sa Opštinom, s ciljem da dobije što više informacija o potencijalima i mogućnostima za saradnju između ova dva sektora.
Opština Tivat podržava ideju i prije ostalih, planirajući izmjene u opštim i specifičnim oblastima svog rada u okviru svojih nadležnosti, doprinosi rješavanju mnogih problema u ovoj sferi života zajednice.
Marina Vuksanović otvorila i uspješno vodila sastanak.


Nakon što je pozdravila prisutne, predstavila cilj ovakve inicijative i način na koji će se dalje razvijati ideja o jačanju saradnje izmeu ova dva sektora uz podršku lokalne samouprave, predstavila je ostale učesnike na Forumu koji su se obraćali u ime organizacija/kompanija iz kojih dolaze.
Petar Vujović, načelnik Sekretarijata za ekonomski razvoj, Kristina Škanata ispred kompanije Adriatic Marine, Porto Montenegro, Radoš Mušović i Ana Novaković CRNVO i drugi, predstavili su svoje stavove, mogućnosti i način za sprovođenje ove ideje.
Kristina Škanata je navela koliko njena kompanija ulaže u obrazovanje i pozvala prisutne predstavnike NVO da se sa svojim zahtjevima za podršku projektima obarte najkasnije do kraja tekuće za nerdnu godinu, kakobi firma na vrijeme obradila prispjele predloge i odlučila o tome što bi mogla finansijski ili drugačije finansirati.

Zatim su se u diskusiju, svojim komentarima i predlozima za unapređenje saradnje između ovih sektora 

Predsjednica Udruženja preduzetnika Tivta, BIljana Matijević, pohvalila je Opštinu Tvat i posebno Petra Vujovića sa kojim injihova organizacija odlično sarađuje i govorila o ogromnom doprinosu njihovih članova rješavanju nekih problema u javnom sektoru (pomoć za krečenje škole, vrtića, dječjeg igrališta...).

Biljana Gligorić, Expeditio Kotor, smatra da je ulaganje u javni sektor opravdano i potrebno, ali da se mora obratiti pažnja i na potrebe NVO koje zbog jasne nestimulativne politike finansiranja NVO i od strane Evroske Komisije, sve više steže obruč oko ovog sektora koji se na sve načine bori da preživi, pri čemu mladi i nove NVO nemaju mnogo izgleda za budućnost.

Predstavnik Gradske muzike, smatra da bi CRNVO trebalo da bude prvi filter za usmjeravanje proekata NVO ka donatorima (prvenstveno iz biznis sektora) te da poveže ''potražnju i ponudu'' i pomogne civilnom sektoru u pisanju projekata.

Petar Vujović je naglasio da Opština ima tim za pisanje projekata, koji može da odradi taj posao za NVO, da je nedavno organizovala obuku za veći broj svojih službenika za pisanje projekata, ali da je svega par NVO za sve ove godine, uputilo svoje projektne predloge ili se obratilo Opštini sa nekom idejom i naveo Expeditio, kao jedini primjer uspješne saradnje.

Đorđe Trajčevski, NVO Pravi put, pokušao je objasniti zašto je broj NVO koje se uopšte odazivaju pozivima na sastanke i pozivima da pokušaju sa Opštinom ostvariti tu vrstu saradnje.
On je takođe ukazao na neke nepravilnosti u postupku Opštinskih organa prema NVO zahtjevima i ignorisanje njihovih stvarnih potreba, nepoštovanje Statuta O.Tivat i tako dalje.
Više puta je prekidan zbog ''opširnog izlaganja i zalaženja udruge teme''...
Marijana Škanata, Evropski put, ukazala na problem specifičnih organizacija koje se bave zaista složenim problemima porodica i ljudi sa invaliditetom u zajednici.
Ona takođe smatra da bi Opština morala pokazati više razumijevanja za potrebe ove ranjive grupe svojih stanovnika te usmjeriti sredstva kojima dijelom raspolaže (Luštica Development, Catar Di Ar...), posebno kada se uzme u obzir činjenično stanje da u Tivtu ne postoji Dnevni centar za ovu grupu korisnika i, što je još važnije da ova organizacija odrađuje nešto što je obaveza Opštine koju ona, ni nakon toliko vremena, nije uradila.

Žene preduzetnice iz Herceg Novog, nezadovoljne statusom u rješavanju problema ove ,,marginalizovane grupe''  ignorantskim odnosom institucija i lokalne samouprave prema problemima žena.

Na kraju je izveden zaključak, po kome će se CRNVO založiti da kod državnih institucija izdejstvuje neka bolja rješenja, promjene u postojećoj zakonskoj regulativi, da će organizovati neke skupove šireg obima i značaja, te da će pomoći da se sektor biznisa i sektor civilnog društva bolje ''upoznaju i sarađuju'' kako bi novac donatora kojeg ipak ima, bio usmjeravan baš tamo gdje je to potrebno i u korist svih, a naročito zajednice koja je u stvari i osnova i nadgradnja svih društvenih potreba, kretanja, inicijativa, odluka...


V.Đ.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo