OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Obuka za korisnike hemijskih sredstava za zaštitu bljaka


23.3.2017.
MPRR poziva sve poljoprivrednike i ostale koji koriste hemijska sredstva zazaštitu u biljnoj ptroizvodnji da se prijave za obuku koja će im obezbijediti potvrdu na osnovu koje će moći da nabavljaju i samostalno vrše zaštitu biljaka na svojim imanjima.
Prijave do kraja marta Ministarstvu poljoprivrede. Informacije na telefon: 020 201 008

Prijave za pohađanje prvog ciklusa obuka dostavljaju se do 31.03.2017.godine.

Podnosioci zahtjeva će o terminima obuke biti naknadno blagovremeno obaviješteni, a dinamika obuka, koje će biti organizovane po regijama, zavisiće od broja podnesenih zahtjeva.

Popunjena prijava sa kopijom lične karte i dokazom o uplati takse u iznosu od 5,00 eura mogu dostavljati poštom ili lično:
(1) u regionalnim kancelarijama Savjetodavne službe za biljnu proizvodnju u Bijelom Polju, Beranama, Baru, Herceg Novom, Cetinju, Nikšiću i Podgorici;
(2) na arhivi Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, ul. Serdara Jola Piletića br. 26 81000 Podgorica; ili
(3) elektronskom poštom na mail: upravazabezbjednosthrane@ubh.gov.me; ili
(4) Fax-om: 020 621 008; 020 201 946;

Kontakt telefoni: 020 201 945; 020 621 111;
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo