OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Podsticaji u poljoprivredi, Opština Tivat


28.03.2017.
Javna rasprava o Nacrtu Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede na teritoriji opštine Tivat, održana je u multimedijalnoj sali Opštine u prisustvu oko trideset predstavnika poljioprivrednih proizvođača i NVO čiji je djelokrug poljoprivreda i zaštita životne sredine.
Podržavamo ovaj dokument.


Raspravu je otvorio Petar Vujović, načelnik Sekretarijata za ekonomiju Opštine Tivat, pozdravio prisutne i zahvalio na izdvojenom vremenu. 
U svom izlaganju Vujović je iznio podatke da je do 2011.godine vrlo malo sredstava bilo izdvajano za poljoprivredu ali da već nekoliko godina  Opština u budžetu planira sredstva u iznosu od 20 000 € za podsticaje poljoprivrednicima na asvojoj teritoriji. Ove godine za tu svrhu izdvojeno je 25 000 €.
Do sada je, po riječima Vujovića, svake godine usvajan Program mjera podrške razvoju poljoprivrede, dok će od sada ova stavka u budžetu Opštine imati trajno uporište u Odluci.
Takođe je naglasio da su uvedeni novi podsticaji, kao npr. Orjenska poljoprivreda, marikultura, lovstvo, planiranje i učestvovanje u edukativnim programima, naročito iz oblasti organske proizvodnje, pčelarenja itd.
Nacrt Odluke, predstavila je rdamila Kilibarda, savjetnica za poljoprivredu i vodoprivredu u istoimenovanom sekretarijatu.

Nakon toga za diskusiju su se javljali:
Dragan Milović, Udruženje pčelara Tivta ,,Pelin''- iznio je lični problem, nanošenje štete i gubitak oko pedeset pčelinjih društava na parceli održavamnoj po svim pravilima odgovornog pčelarenja, zbog nelegalne gradnje u neposrednoj blizini, u zelenoj zoni, gdje je zabranjena gradnja.

Iako ovo nije tema ove rasprave, Petar Vujović je pozvao gospodina Milovića, kao i druge koji imaju sličan problem da dođu u Opštinu i zajednički pokušaju riješiti problem.

Ivan Starčević - Matica Boke, kao glavni razlog što se još uvijek malo proizvođača registruje i povlači sredstva podrške jeste opravdani strah od nametanja poreza na poljoprivredno zemljište.
Predlog: najbolji podsticaj, ukidanje poreza na obrađeno zemljište, kao i na ono koje je u postupku vraćanja poljoprivrednoj djelatnosti.
On takođe smatra da je proces registarcije predugačak, da podsticaje treba dati ljudima što prije da mogu raditi, a postupak maksimalno ubrzati i pojednostaviti.

Starčević je o lovstvu izrekao mišljenje da su ove podsticajne mjere za ovu oblast samo deklarativne i da ne mogu zaživjeti pod ovakvim uslovima, kada u prostornoplanskoj dokumentaciji  nema ni jednog upisanog strelišta.
Predlog: Izmjena prostornoplanske dokumentacije.

Oni su i ranije podnosili predlog da se na mjestu današnjeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, izgradi Olimpijsko sterlište.

Krsto Krstović-Lovstvo, pohvalio dokument u nacrtu, smatra neophodnim povećanje sredstava u budžetu za sve stavke pa i za lovstvo. Pomenuo je Solila koja su odlukom O.Tivat preimenovana u rezervat i dobila najviši stepen zaštite, što je udaljilo ovu poziciju od prvobitne namjene.

Radoš Gospić-Razvoj i zaštita lokalne samouprave, smatra dokument dobrim i samo sitnice mogu biti dorađene.
Ima primjedbu na član 25 u kome se predviđa, u slučaju nedostatka sredstava za sve aplikante, ista smanjiti u određenom procentu svim korisnicima.
Predlog: za nedostajuća sredstva zahtijevati rebalans budžeta, tako da se svim korisnicima omogući da rade.

Odgovor: radmila Kilibarda: ovim članom predviđeno je da se sredstva mogu i relocirati iz oblasti za koju nisu iskorištena u oblast u kojoj nedostaju.

Petar Vujović napominje da postoje i drugi izvori finansiranja, na primjer EU projekti i poziva sve zainteresovane za saradnju na tom polju.

Đorđe Bulajić, proizvođač iz Grahova - Klaster organskih proizvođača Nikšić, podržati svaki vid povezivanja poljoprivrede i turizma, udruživanje u Klastere, povezivanje kroz proizvod.

Slobodan Knežić-staočarska proizvodnja, predlaže: smanjiti zahtjeve za proizvođače, na dvije i više krava.

Silvana Čupić iz TO Tivat predlaže: registraciju proizvođača
                                                        afirmaciju proizvodnje i turizma
                                                        uvezivanje sajtova

Nikola Samardžić- Pčelar, pričao o pčelama i pčelarnju

Vesna Đukić- Maslinarsko društvo Boka: podrška dokumentu i pohvala onima koji su radili na njegovojpripremi.
1. Predlog za dopunu člana 8 sa dva stava
             u dijelu Podsticaji obuhvataju dodaje se Stav 4 koji glasi:
- Zaštita protiv bolesti i štetočina
             u dijelu Prihvatljive investicije dodaje se Stav 7 koji glasi:
- Nabavka ekološki prihvatljivih sredstava za zaštitu od bolesti i štetočina

2. Predlog za dopunu člana 18 8u dijelu: Način i postupak za ostvarenje prava na podsticaje, Stav 1, red 3, briše se dio iza (u daljem tekstu korisnici), koji poljoprivrednu djelatnost obavljaju... i upisuje se koji svoje aktivnosti u oblasti poljoprivrede sprovode na teritoriji opštine Tivat, osim ....

Nakon više od sat vremena, Rasprava je završena i učesnici su pozvani da dostave svoje predloge u pisanoj formi.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo