OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Volonterski turizam - spoj lijepog i korisnog


25.02.2017.Obuka za volontere - buduće organizatore volonturističkih aktivnostiObuka volontera za organizovanje volonturističkih aktivnosti u Dubrovniku 22-24. februara 2017,  prvi od dva modularna treninga u sklopu  EU projekta „Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja" - prekogranična saradnja Crne Gore i Hrvatske čiji su nosioci, sa crnogorske strane ADP ZID iz Podgorice, sa hrvatske strane Udruga MI iz Splita.
Svi komplimenti organizatorima i voditeljicama obuke.

Volonturizam, destinacija avanture, prirode i angažiranosti, trodnevni tečaj, pohađalo je oko 40 polaznika iz dvije zemlje. Prvi korak u ovu oblast, upoznavanje sa pojmom, vrijednostima i mogućnostima ove vrste turističke djelatnosti koja sve više osvaja svijet, na zapadu u usponu, dok je na našem prostoru još uvijek nepoznata, našem Udriuženju omogućila je organizacija ADP ZID, koja nas je i uključila u ovaj projekat. 
Zahvaljujući ovoj organizaciji čiji je rad od ranije poznat našem Udruženju, dobili smo priliku ne samo da steknemo znajnje od priznatih stručnjaka, već i da, kroz svoje projektne ideje, promovišemo svoju sredinu kao volonturističku destinaciju.
Od tri projektna predloga zainteresovanih stejkholdera, iz ovog projekta će se finansirati onaj koji bude ocijenjen kao najkvalitetniji.

Budući da projekti prekogranične saradnje koje finansira EU, podrazumijevaju ulaganja u razvoj organizacionih kapaciteta neprofitnih organizacija i javnog sektora tojest, ne može se ulagati u privatni sektor, sve aktivnosti moraju se organizovati na posjedima kojima gazduje zajednica i u korist zajednice.
Tako se i naši predlozi za projektne aktivnosti u ovoj oblasti, odnose na organizovanje manifestacija i volonterskog rada za turiste na posjedu kojim upravlja Udruženje.

Stečena znanja mogu se iskoristiti i primijeniti u saradnji i sa privatnim sektorom, pod određenim uslovima (zavisno od planirane aktivnosti i tipa usluge koja dolazi u paketu), što ne isključuje prenos znanja i privatnim licima koja mogu osmisliti ponudu i realizovati je u skladu sa zakonom i svojom (registrovanom) djelatnošću.

Predstoji nam dakle, izrada Programa za volonterski rad kao oblik turističke ponude i pokušaj da apliciranjem za sredstva iz ovih izvora, obezbijedimo uslove za pokretanje ovog vida aktivnog turizma u našoj sredini.
Sama tema, kao i turistička ponuda ove vrste, u zapadnom svijetu veoma je rasprostranjena i ima sve veći broj zainteresovanih, kako na strani pružalaca, tako i na strani tražilaca ovakvih usluga. Sve je veći broj onih koji, putovanje radi sopstvenog zadovoljstva, žele iskoristiti za aktivno učešće u volonterskim aktivnostima u lokalnoj zajednici ulažući svoj rad, znanje i vrijeme u korist zajednice (ne pojedinca).

Udruženje, svakako nije registrovano za pružanje turističkih usluga ali može sarađivati (na zakonski propisan način) sa turističkim agencijama i ponuditi Volonturistički program, koji bi obuhvatio detaljano planiranje i sprovođenje volonterskih aktivnosti na primjer u Kolekcionom zasadu, na maslinjacima u vlasništvu Oštine/države...

Zakonski okvir: Zakon o volonterizmu
                         Zakon o strancima
                         Zakon o zapošljavanju i radu stranaca
                         Zakon o zaštiti na radu
                         Zakon o NVO
                         Pravilnik o oporezivanju dobiti NVO...
Ovo su prvi koraci u upoznavanju javnosti sa mogućnostima i obučavanju organizatora-volontera u ovoj oblasti. Drugi korak je osmišljavanje i planiranje jedne ili programa aktivnosti, veza sa drugim relevantnim organizacijama i sprovođenje zamisli u djelo.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo