OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Sajam masline i vina u Bijeloj 2017


01.02.2017.

Deseti po redu, Sajam masline i vina u Bijeloj, kao dio Velike Bokeške Fešte koju organizuje NVO Velika Bokeška fešta iz Bijele, održaće se 11.i 12. februara ove godine u restoranu Bijela. Maslinarsko društvo Boka, pozvano da učestvuje kao izlagač.


Izložba turističko-promotivnog karaktera, ove godine neće imati pratećih sadržaja edukativno-informativnog tipa kao što je to bilo ranije (radionice, predavanja, prezentacije, okrugli stolovi...), zbog toga što se nisu stekli osnovni uslovi za njihovo organizovanje.

Maslinarsko Društvo Boka, ostaje vjerno svome cilju, a to je osmišljavanje i sprovođenje manifestacija edukativno-promotivnog sadržaja na nivou događaja međunarodnog karaktera i uspostavljanje reda u organizovanju ovakvih događaja. 

Bliže informacije možete dobiti putem telefona 067 201 732, svakog radnog dana, od 8 do 14 sati.
web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo