OGLAŠAVANJE

Štefica Seratlić, Zabrđe, Luštica

+38267391093/+38231632234 Domaći proizvodi od mesa i mlijeka, maslinovo ulje. Organizovanje porodičnih, turističkih i poslovnih ručkova; smještaj u apartmanima u Zabrđu i Baošićima.

Rekonstruisan Dom kulture u Pelinovu


26.12.2016. Završeni grubi radovi na rekonstrukcijiseoskog Doma kulture u selu Palinovo, Kotor

Sredstvima Direkcije za izgradnju Kotora, firmi: Braća (Stanko) Magud, Tujković d.o.o, MZ Gornji Grbalj i mještana sela Pelinovo, kao i uz podršku Stovarišta Vukšić, i izvođača radova Petranović doo, rekonstruisan Dom kulture u Pelinovu koji će, osim osnovne namjene, imati i funkciju Muzeja masline.U Pelinovu, selu u Gornjem Grblju, Opština Kotor, rekonstruisan je sprat na seoskom, Kamenom mlinu u vlasništvu Zadruge maslinara i uljara Pelinovo. Od izgradnje, ovaj prostor je korišten za potrebe mještana, kao Dom kulture.
U periodu socijalizma, Dom kulture je u potpunosti ispunjavao svoju namjenu.U njemu su se okupljali mještani, održavali sastanci, skupovi i manifestacije. Selo je imalo i svoje pozorište, čiji je cilj bio da prigodnim predstavama, obogati sadržaj seoskog kulturnog života.

U projektu Tradicionalno maslinarstvo kao jedan od vidova turističke ponude, u prvom pozivu EU za grantove iz IPA fondova, u prekograničnoj saradnji sa Hrvatskom u kojoj je jedan od partnera, pod tehničkim vođstvom Danske Agencije za razvoj SNW (koje više nema), MDBoka, kao koordinator za sprovođenje projekta u Boki, izvršilo je sanaciju mlina.
Sanacija Kamenog mlina u Pelinovu, prva faza projekta obnova tardicionalnih objekata Austrijski studenti poljoprivrede, u Pelinovu
Kako je objekat bio u zapuštenom stanju jer se u njega nije ulagalo od kako je davne, 1952.godine Opština prenijela pravo gazdovanja mlinom Zadruzi, postojala je ozbiljna opasnost po ljude koji su u njemu radili, što se ubrzo obistinilo kada se prilikom radova, urušio plafon na jednom dijelu. 
Odlučeno je da se, u cilju obezbjeđenja sigurnih uslova za rad, ulože dodatni napori i sredstva, za podizanje plafona. Sprat, koji je već bio oštećen u zemljotresu '79, od kada se nije ni koristio, srušen je, kamen je odložen sa strane da se iskoristi za rekonstrukciju Doma kulture, u nekom od budućih projekata.

Sredstvima iz ovog projekta, uz podršku Direkcije za izgradnju Kotora, Opštine Kotor i mještana sela Pelinovo, u decembru 2012.godine završena je sanacija seoskog kamenog mlina, kojim gazduje Maslinarsko-uljarska zadruga Pelinovo.
Zadruga se ugovorom obavezala da će ovaj prostor ustupiti na korištenje MD Boka za potrebe održavanja skupova, radionica, grupnih posjeta, predavanja...
Tada su izvršeni neophodni unutrašnji i spoljašni radovi na podizanju nivoa higijensko-tehničkih uslova proizvodnje maslinovog ulja na tradicionalan način.

Tako je, kao logičan nastavak projekta, uslijedio plan rekonstrukcije gornjeg sprata, prostorije Doma kulture.
Drekcja za izgradnju Kotora, u skladu sa Strateškim planom Opštine Kotor 2013-2017, koji predviđa sanaciju/obnovu tradicionalnih objekata u selima, obezbijedila je sredstva u iznosu od 7500€ za ovu namjenu i prenijela ih na račun MD Boka da rukovodi projektom..
Radovi su nastavljeni prošle godine i opet, kao i u slučaju sanacije mlina u prizemlju, okončani krajem decembra mjeseca. U planiranju i sprovođenju ovog poduhvata učestvovali su:Milo Pavleža, Peđa Vujović Rajko Spasojević i Novak Đukić (Odbor za pripremu i sprovođenje aktivnosti).
Posebnu zahvalnost dugujemo pokojnom Gojku Zecu, koji je od samog početka podržao ideju i uložio mnogo truda i vremena već prilikom projektovanja radova. Na žalost, nije doživio da vidi zaokružen projekat rekonstrukcije Mlina i Doma kulture. Njegova porodica može biti ponosna na njegov doprinos razvoju sela.
Početak radova na rekonstrukciji Doma kulture / Muzeja masline     Izvođač radova Dejo PetranovićKraj radovaI na kraju, naravno zajednički ručak povodom podizanja krova 
Srđan Kostić (Stenemi gradnja) iz Beograda, bez nadoknade je izradio premjer i predračun radova i pomogao stručnim savjetima.
Izvođač radova, Dejo Petranović, kome se ovom prilikom zahvaljujemo na razumijevanju i podršci, izvršio je sve planirane radove u dogovorenom roku. 
Majstori koji su radili na izgradnji objekta, izuzetno korektni i vrijedni, veoma profesionalno, odradili su svoj dio posla. 

Svečanom ručku povodom postavljanja krova na objektu, organizovanom od strane jednog broja aktivnih seljana, osim mještana, graditelja i pozvanih gostiju prisustvovao je i mali broj predstavnika donatora: Stanko Magud, Željko Ćetković (koji je u ime MZ Gornji Grbalj, uručio 500 € za nastavak radova) predsjednik MZ Gornji Grbalj, Tujković Slavko i drugi. 
Opremanje prostora i otvaranje za javnost, planira se za narednu godinu, za što će se srfedstva prikupiti u nekom od budućih projekata.

V.Đ. 

web counter

Apartmani Stojković, Zabrđe

Apartmani Stojković, Zabrđe

www.apartmaninovakovic.com

Apartmani Novakovic

Maslinjaci u Šišićima

Maslinjaci u Šišićima

Opstina Tivat

Opstina Herceg Novi

Opstina KotorInterreg Logo